ติดต่อเรา

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

Alumni Relations Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0 5394 1211-2

-

danunan.k@cmu.ac.th