นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 329 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับปริญญาตรี) เข้าร่วมพิธีการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 333,000 บาท ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv CMU) ผู้ได้รับทุน ได้แก่ 1.นายทนง ธัญญเดชสกุล รหัส 630210109 2.นายธีรนัย นันทะปิน รหัส 630210264 3.นายภูพงศ์พี ติ๊บเต็ม รหัส 630210199