เข้าร่วมโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563
โดย : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 260 คน
เข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 บุคลากรหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการด้านนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” จัดโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมดังกล่าว