คณะศึกษาศาสตร์ มช. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 133 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564

เมือวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒก์ นิยมค้า รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธนู ขวัญเดช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารวันครู การแต่งดาองค์ผ้าป่าของแต่ละกลุ่มสะพานบุญ การแห่กองบุญองค์ผ้าป่าแต่ละคณะเข้าสู่บริเวณจัดงาน การแสดงดนตรีไทยจาก “วงพวงคราม” และ การฟ้อนฮอมบุญ จาก ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. การแสดงวงกลองยาว และ ฟ้อนคำมาลาไหว้สาพระเจ้า จาก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การฟ้อน ชุด “โรสรินศรีเวียงพิงค์” การแสดงจากผู้นำเชียร์คณะศึกษาศาสตร์ และ เต้นเพลงลูกทุ่ง “คิดถึงรำวงศึกษา” จาก นักศึกษาปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์  พิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพื่อการศึกษาฯ และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนโรงทานจากนักศึกษาเก่าฯ และผู้มีจิตศรัทธา จำนวนกว่า 30 โรงทาน

ทั้งนี้จากการสรุปยอดเงินบริจาคตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ถึง 6 มี.ค. 2564 เวลา 13.10 น. ทั้งที่โอนผ่านบัญชีและเงินสด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 653,360.62 บาท บาท ขออำนาจแห่งบุญกุศล ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้า ให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

รับชมการถ่ายทอดสดย้อยหลัง : https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th/videos/869270970536313/